Object structure

Creator:

Stachura, Zbigniew ; Giżejowski, Marian

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Partial factors in modelling of steel structures reliability according to Eurocodes = Współczynniki częściowe w eurokodowym modelu niezawodności konstrukcji stalowych

Group publication title:

CEER, nr 16 (2015)

Subject and Keywords:

kalibracja współczynników częściowych ; model nośności ; nośność obliczeniowa ; współczynnik wyboczenia ; calibration of partial factors ; resistance model ; partial resistance factor ; design resistance ; buckling reduction factor

Abstract_pl:

Stan graniczny nośności konstrukcji, projektowanej w tradycyjnym podejściu na podstawie efektów oddziaływań jest oceniany z niezawodnościowego modelu szeregowego. Kalibrację współczynników częściowych do nośności przeprowadza się wówczas na podstawie analizy niezawodności pojedynczego elementu konstrukcji (pręta lub węzła). ; Eurokod stalowy wprowadził zasady projektowania bazujące na bardziej złożonych modelach nośności niż, gdyż stan graniczny można ocenić na podstawie warunku stateczności technicznej podukładu konstrukcji lub w ogólności, jak przedstawia to warunek (2.1) - na podstawie punktu granicznego na ścieżce równowagi wyznaczonej dla nieidealnego modelu całej konstrukcji. ; Pojawia się pytanie, czy stosowanie do nośności wyznaczonej na podstawie bardziej złożonych modeli mechaniki konstrukcji współczynników częściowych wyspecyfikowanych do oceny nośności pojedynczych elementów prowadzi do bezpiecznych oszacowań. Kalibracja współczynników częściowych w metodzie stanów granicznych może być dokonana przy różnych założeniach wyjściowych. ; Model niezawodności i ogólne zasady przyjętego w Eurokodach rozdziału docelowego wskaźnika niezawodności na składowe odnoszące się do ustalenia obliczeniowych oddziaływań i ich kombinacji oraz do ustalania nośności obliczeniowej zostały podane w Eurokodzie. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące przyjęcia współczynników częściowych do nośności układu lub podukładu konstrukcyjnego. Opisano eurokodową procedurę wykorzystującą wyniki badań doświadczalnych do kalibracji współczynników częściowych do nośności.

Abstract:

Problems associated with the estimation of partial factors for structural systems, subsystems and buckling of individual elements are dealt with in this paper. Aspects related to resistance factors for the section resistance and member resistance are in particular referred to. The Eurocode?s approach of resistance partial factor calibration assisted by experimental data for subframe systems is also summarized.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2015-0015

Pages:

195-207

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 16

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego