Show structure

Title:

Aerophytic cyanobacteria as a factor in the biodegradation of technical materials on external building walls = Sinice aerofityczne jako jeden z czynników biodegradacji materiałów technicznych na elewacjach zewnętrznych

Group publication title:

CEER, nr 13 (2014)

Creator:

Piontek, Marlena ; Lechów, Hanna

Subject and Keywords:

Badania przeprowadzane w Instytucie Inżynierii Środowiska UZ wykazały w materiale biologicznym, pobranym z elewacji z widoczną korozją biologiczną, obecność 4 gatunków sinic aerofitycznych: Gloeocapsa montana Kützing, Phormidium calcareum Kützing, Aphanothece saxicola Nägeli, Gloeothece caldariorum (P. Richter) Hollerbach. W miejscach występowania biofilmu, stwierdzono wysoką wilgotność.

Abstract_pl:

A study conducted at the Institute of Environmental Engineering, University of Zielona Góra showed the presence of 4 species of aerophytic cyanobacteria in the biological material sampled from the external building wall with visible biocorrosion: Gloeocapsa montana Kützing, Phormidium calcareum Kützing, Aphanothece saxicola Nägeli, Gloeothece caldariorum (P.Richter) Hollerbach. High levels of moisture were detected in the places of biofilm occurrence.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/ceer-2014-0019

Pages:

109-119

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 13

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego