Object structure

Creator:

Pawlak, Zdzisław

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Application of fundamental solutions to the static analysis of thin plates subjected to transverse and in-plane loading = Zastosowanie funkcji fundamentalnych w analizie statycznej płyt cienkich obciążonych poprzecznie i w płaszczyźnie

Group publication title:

CEER, nr 10 (2013)

Subject and Keywords:

metoda pasm skończonych ; płyty Kirchhoffa ; analiza statyczna ; płyty cienkie ; finite strip method ; Kirchhoff plates ; static analysis ; thin plates

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono analizę statyczną płyt cienkich, obciążonych zarówno poprzecznie jak i w płaszczyźnie, z wykorzystaniem metody pasm skończonych. Zgodnie z zasadami metody pasm skończonych, ciągły i nieograniczony układ aproksymowany jest nieskończoną liczbą identycznych elementów, którymi są pasma skończone swobodnie podparte na przeciwległych bokach. ; Niewiadomymi są tzw. amplitudy ugięć i kątów obrotu na liniach węzłowych, czyli na brzegach swobodnych pasma skończonego. Po określeniu macierzy sztywności i macierzy geometrycznej elementu skończonego wyprowadzone zostało różnicowe równanie równowagi, które obowiązuje dla każdej linii węzłowej pomiędzy elementami. Główną zaletą tej metody jest możliwość przedstawienia warunków równowagi dla całego rozważanego układu w postaci jednego równania rekurencyjnego. ; Rozwiązanie wspomnianego równania dla regularnego, dyskretnego pasma płytowego nazywane jest funkcją fundamentalną. Rozwiązanie fundamentalne otrzymane w ten sposób zostało wykorzystane do rozwiązania problemu statyki płyty o skończonych wymiarach, w sposób analogiczny jak metoda elementów brzegowych w statyce układów ciągłych. Podstawową korzyścią wynikającą ze stosowania metody elementów brzegowych (BEM) oraz metody pasm skończonych (FSM) jest mniejszy nakład obliczeniowy w porównaniu z innymi, podobnymi metodami.

Abstract:

In this paper static analysis of Kirchhoff plates is considered. A transverse and in-plane loading is taken into consideration. The Finite Strip Method is used and the suitable fundamental solutions are applied. According to the finite strip method a continuous structure is divided into a set of identical elements simply supported on opposite edges. The unknowns are deflections and transverse slope variables along the nodal lines. ; The finite difference formulation is applied to express the equilibrium conditions of the discrete system. This reduces the number of degrees of freedom. The solution of a difference equation of equilibrium yields the fundamental function of the considered plate strip. The fundamental solution derived in this way, can be used to solve the static problem of a finite plate in the analogous way as the boundary element method is applied for continuous systems.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

109-123

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 10

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego