Object structure

Creator:

Adynkiewicz-Piragas, Mariusz ; Lejcuś, Iwona

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Flood risk of lower silesia voivodship = Zagrożenie powodziowe województwa dolnośląskiego

Group publication title:

CEER, nr 10 (2013)

Subject and Keywords:

zlewnia Odry ; zagrożenie powodziowe ; potencjał powodziowy ; flood risk zones ; Odra catchment

Abstract_pl:

Powodzie to naturalne i losowe wydarzenia powodujące liczne szkody w rolnictwie, przemyśle i mieniu ludzkim. Analiza materiałów historycznych wskazuje, że największe powodzie w województwie dolnośląskim wystąpiły w sezonie letnim, najczęściej w lipcu i sierpniu. Wydarzenia te są najczęściej spowodowane przez rozległe i intensywne opady w obszarze górnego biegu Odry i jej lewostronnych dopływów (Nysa Kłodzka, Bóbr). ; W skali określania zagrożenia powodziowego w regionie ważna jest znajomość wskaźnika potencjału powodziowego, wskaźnika zagrożenia powodziowego i wskaźnika potencjalnej powodziogenności. W artykule podano informacje o tworzeniu stref zagrożenia powodziowego, w tym tworzonych w ramach projektu ISOK.

Abstract:

Floods are natural events of a random nature that cause damage in property, agriculture, and industry. Floods in the upper and middle Odra basin, particularly on a large scale, are characterized by their specificity of arising and shaping. Analyses of historical material prove that the largest floods are during the summer season, especially in July and August. Those events are caused by wide and intensive precipitation lasting 2-3 days. ; Moreover spatial ranges in the Odra basin and runoff sequence are also the important reasons. Other important factors for the flood risk scale in a region is knowledge of the flood risk index established on the basis of observed floods or that of Maximum Probability Flood. In this paper flood risk in the territory of Lower Silesia Province was evaluated on the basis of chosen indices of flood risk.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

7-18

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 10

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego