Object structure

Creator:

Błaszczyński, Tomasz ; Wielentejczyk, Przemysław ; Błaszczyński, Maciej ; Pijanowski, Filip

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Renovation and modernisation of a postindustrial facility in Poznań = Renowacja z modernizacją budynku poindustrianlego w Poznaniu

Group publication title:

CEER, nr 9 (2012)

Subject and Keywords:

budynek poindustrialny ; renowacja ; modernizacja ; renovation ; modernisation ; jet grouting ; helifix

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono renowację zabytkowego budynku poindustrialnego znajdującego się na terenie Poznańskiej Gazowni. Nieprzygotowany zespół projektowy popełnił wiele błędów i zaniechań, co doprowadziło do dodatkowych prac, w tym naprawczych. Zwiększony zakres prac doprowadził również do znacznego zwiększenia kosztów realizacji przeprowadzanej renowacji. W trakcie realizacji prac zastosowano wiele nowoczesnych technologii, niektóre po raz pierwszy na terenie Poznania.

Abstract:

The paper presents a renovation process of a historic postindustrial building situated on premises of Gazownia Poznańska. An unprepared team of designers made a lot of mistakes and negligences, which led to additional work, repairs including. The increased scope of work also led to a substantial increase in the cost of the carried out renovations. The modernisation process was realised with the use of modern technologies, some of which for the first time in Poznan.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

5-17

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 9

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego