Object structure

Creator:

Radzikowska, Alina ; Wirowski, Artur

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Two-dimensional heat conduction in the laminate with the functionally graded properties = Dwuwymiarowe zagadnienie przewodnictwa ciepła w laminacie o funkcyjnej gradacji własności

Group publication title:

CEER, nr 8 (2012)

Subject and Keywords:

przewodzenie ciepła ; laminat złożony ; funkcyjna gradacja właściwości ; technika tolerancyjnego uśredniania ; heat conduction ; functionally graded laminates ; tolerance modelling

Abstract_pl:

Przedmiotem rozważań pracy jest przewodnictwo ciepła w klasycznym, fourierowskim sformułowaniu, odniesione do laminatu z jednokierunkową funkcyjną gradacją własności. Rozpatrywany jest laminat złożony z wielu dwuskładnikowych warstw, którego właściwości termiczne zmieniają się funkcyjnie w kierunku prostopadłym do laminowania. ; W pracy zajęto się przypadkiem, gdy grubość warstw jest stała, a każda warstwa złożona jest z dwóch różnych, jednorodnych i izotropowych materiałów. W skali makro własności laminatu zmieniają się w sposób ciągły i gładki wzdłuż kierunku prostopadłego do laminowania. W mikroskali laminat ma budowę określoną przez jednorodne funkcje rozkładu materiałów, dobrane tak, aby sąsiednie warstwy ?mało? się od siebie różniły. ; Celem pracy jest analiza stacjonarnego, dwuwymiarowego zagadnienia przewodnictwa ciepła z użyciem techniki tolerancyjnego uśredniania. Technika ta pozwala zastąpić równanie przewodnictwa ciepła o silnie oscylujących, nieciągłych współczynnikach funkcyjnych układem równań różniczkowych o współczynnikach funkcyjnych gładkich i wolnozmiennych. Otrzymany układ równań rozwiązano metodą różnic skończonych. Przedstawiono rozkłady temperatury w zależności od proporcji między współczynnikami przewodzenia ciepła, przy różnych warunkach brzegowych.

Abstract:

The object of the contribution is the classical Fourier heat conduction in the laminate with functionally graded properties. The laminate is made of two conductors, nonperiodically distributed as laminas along one direction. A macrostructure of the laminate is assumed to be functionally graded along this direction. In order to analyse heat conduction, the tolerance averaging technique is used. ; The approach is based on the book edited by Cz. Woźniak, Michalak and Jędrysiak and by Cz. Woźniak et al. The aim of this paper is to apply the tolerance model equations of heat conduction for laminate with functionally graded properties to analyse two-dimensional stationary heat transfer. The equations of the tolerance model are solved by the finite difference method.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

61-68

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 8

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego