Object structure

Creator:

Ziembicki, Piotr ; Bernasiński, Jan

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Solar collector installations combined with heat substations = Instalacje kolektorów słonecznych współpracujące z węzłami ciepłowniczymi

Group publication title:

CEER, nr 7 (2011)

Subject and Keywords:

kolektory słoneczne ; węzły ciepłownicze ; magazynowanie energii ; źródła energii odnawialnej ; solar collector ; heat substations ; energy storage ; sources of renewable energy

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono koncepcje współpracy instalacji kolektorów słonecznych wspomagających podgrzew c.w.u. w wymiennikowych węzłach ciepłowniczych. W pierwszej części omówiono układy magazynowania energii słonecznej oraz przeanalizowano typowe rozwiązania integracji kolektorów z lokalnymi gazowymi źródłami ciepła. W dalszej części artykułu przedstawiono koncepcję schematów technologicznych dla węzłów ciepłowniczych różniących się sposobem akumulacji energii słonecznej.

Abstract:

The paper presents the concept of combined heat production in solar collector installations supporting heat substations. In the first part, the systems of storing solar energy and typical solutions used in the integration of collectors with local gas sources of heat are discussed. Further on, the concept of technological solutions for heat substations using various forms of accumulating solar energy are presented.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

35-46

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 7

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego