Creator:

Młodzik, Lilla

Title:

Tożsamość organizacyjna w naukach społecznych na przykładzie organizacji publicznych zajmujących się bezpieczeństwem

Subject and Keywords:

tożsamość organizacyjna ; nauki społeczne ; organizacje publiczne ; bezpieczeństwo publiczne ; Polska

Abstract_pl:

Celem opracowania jest omówienie i empiryczne sprawdzenie tych postaw i zachowańzwiązanych z dopasowaniem, które są istotne dla badanych żołnierzy zawodowych. Wydaje się, że w przypadku organizacji publicznej działającej w sferze bezpieczeństwa, kwestie tożsamości organizacyjnej mają szczególne znaczenie. Wynika to z jej istoty - służby społeczeństwu, opartej na wartościach niematerialnych ; Z jednej strony, wraz ze zmianą ich źródeł (wynikających z realiów gospodarczych, społecznych, politycznych i technologiczno-cyfrowym), zmieniają się sposoby zarządzania organizacją. Z drugiej zaś pewne wartości związane ze służbą (wojskową żołnierzy zawodowych) są uniwersalne, bez względu na otoczenie. Właśnie te przesłanki stały się inspiracją do zwrócenia szczególnej uwagi na dopasowanie organizacyjne w kontekście jego najważniejszej konsekwencji - tożsamości organizacyjnej, wśród kadry zawodowej Sił Zbrojnych RP.

Description:

rozdział monografii zamieszczony w publikacji: "Tożsamość w naukach społecznych a ekonomiczne zróżnicowanie dochodów w ramach bogactwa i bezpieczeństwa społeczeństw"

Publisher:

Katowice: Wydawnictwo Naukowe SOPHIA

Date:

2018

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

7-47

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego