Object structure

Creator:

Kaźmierczak, Magda ; Jędrysiak, Jarosław ; Wirowski, Artur

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Free vibrations of thin plates with transversally graded structure = Drgania swobodne płyt cienkich o poprzecznej gradacji własności

Group publication title:

CEER, nr 5 (2010)

Subject and Keywords:

cienkie płyty kompozytowe ; płyty cienkie ; poprzeczna gradacja struktury ; drgania swobodne ; thin plates ; transversally graded structure ; free vibrations

Abstract_pl:

W pracy rozpatrywane są drgania cienkich płyt kompozytowych, charakteryzujących się "wolną" zmianą własności makroskopowych (uśrednionych). Płyty nazywane są płytami o poprzecznej gradacji własności. Zaproponowano pewne matematyczne modele takich płyt. Następnie, stosując te modele obliczono podstawowe częstości drgań swobodnych pasma płytowego, wykorzystując metodę różnic skończonych.

Abstract:

In this note vibrations of thin composite plates with a smooth and a slow gradation of macroscopic properties are considered. Plates of this kind have transversally graded macrostructure. In this paper certain averaged mathematical models of these plates are proposed. In an example, these models are applied to obtain fundamental free vibrations frequencies of a plate band, using the finite differences method.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

149-164

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 5

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego