Object structure

Creator:

Jędrysiak, Jarosław

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Stationary heat conduction in laminates with non-uniform distribution of laminas = Stacjonarne przewodnictwo ciepła w laminatach o nierównomiernym rozmieszczeniu warstw

Group publication title:

CEER, nr 5 (2010)

Subject and Keywords:

laminaty ; poprzeczna gradacja struktury ; przewodnictwo cieplne ; laminates ; transversally graded structure ; nonhomogeneous distribution of laminas ; heat conduction

Abstract_pl:

W pracy rozpatrywany jest stacjonarny problem przewodnictwa ciepła w laminatach charakteryzujących się "wolną" zmianą własności makroskopowych (uśrednionych) w kierunku prostopadłym do warstw. Przyjęto, że rozmieszczenie warstw jest nierównomierne. Wpływ mikrostruktury na rozkład temperatury całkowitej zbadano wykorzystując modelowanie tolerancyjne.

Abstract:

In this paper it is analysed a stationary heat conduction in laminates made of two materials non-periodically distributed as microlaminas along one direction. It is assumed that this laminate has a functionally (transversally) graded macrostructure along this direction. Some effects of the microstructure in a distribution of a temperature are investigated using the tolerance modelling.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

101-111

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 5

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego