Object structure

Creator:

Jeske, Reinhold

Contributor:

Majchrzak, Jerzy Piotr (1940-2011) - tł.

Title:

O niektórych problemach współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej między PRL a NRD w latach 1949-1955

Group publication title:

PRL-NRD

Subject and Keywords:

stosunki polsko-niemieckie ; współpraca polsko-niemiecka ; PRL ; NRD

Abstract_pl:

Procesy przemian społeczno-gospodarczych i ściśle z nimi związane przemiany polityczno-kulturalne w NRD nie odbiegały zasadniczo od przemian zachodzących w innych państwach demokracji ludowej. Zgodność tworzących się nowych stosunków produkcyjnych oraz natychmiastowa konieczność intensywnego rozwoju sił wytwórczych stanowiły zasadniczą podstawę zacieśniającej się współpracy państw socjalistycznych, do których zaliczała się również NRD. ; Platformą umacniającej się współpracy była też wspólna walka z systemem imperialistycznym, który w okresie tworzenia podstaw gospodarki socjalistycznej coraz bardziej zaostrzał swoją ekspansywność. Dlatego ścisła współpraca NRD ze Związkiem Radzieckim, z Polską Ludową i innymi państwami demokracji ludowej miała od samego początku klasowy charakter, wielkie było też jej znaczenie polityczne w walce postępowych sił narodu niemieckiego z siłami odradzającego się imperializmu w Niemczech zachodnich.

Publisher:

Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Date:

1982

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

101-110

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego