Object structure

Creator:

Kulczycka, Dorota

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Książę Radziwiłł Karol Stanisław "Panie Kochanku" w twórczości Zygmunta Krasińskiego i innych romantyków. Dylematy edytora i historyka literatury = Prince Karol Stanisław Radziwiłł "Panie Kochanku" in romantics' writings by Zygmunt Krasiński and other romantics. Dilemmas of an editor and a historian of literature

Group publication title:

Filologia Polska, z. 2

Subject and Keywords:

Mickiewicz, Adam (1798-1855) ; Krasiński, Zygmunt (1812-1859) ; Rzewuski, Henryk (1791-1866) ; edytorstwo ; prawda historyczna ; fikcja literacka ; "Panie Kochanku" ; editorship ; historical thrut ; literary fiction

Abstract_pl:

Treścią artykułu jest obecność motywu Karola Radziwiłła ?Panie Kochanku? w polskiej literaturze romantycznej, w szczególności zaś w twórczości Zygmunta Krasińskiego. Autorka omawia wydania jego powiastki, zastanawia się nad ich wartością edytorską i artystyczną, snuje refleksje na temat domniemanych źródeł wiedzy młodego poety na temat ekscentrycznego magnata. Zastanawia się, czy Krasiński mógł znać historię od Mickiewicza, który z kolei przyjaźnił się z Henrykiem Rzewuskim, opowiadającym gawędy tak o Radziwille, jak i jego nieodżałowanym przyjacielu - Włodkowicu. Osobnym wątkiem dyskursu jest refleksja samego Mickiewicza na temat owych dwóch niegdysiejszych Sarmatów.

Abstract:

The content of the study concerns the presence of Karol Stanisław Radziwiłł ?Panie Kochanku? motive in Polish romantic literature especially in the works by Zygmunt Krasiński. The authoress describes the issues of his story ["Panie Kochanku. Story" - "Panie Kochanku. Powiastka"] and considers their editorial and artistic values, moreover searches alleged sources of a young poet's (Krasiński) knowledge about the eccentric magnate. She also ponders if Krasiński might have known the story from Mickiewicz - a friend to Henryk Rzewuski who was retelling chats about both Radziwiłł and his indispensable companion Włodkowic. The other thread of the article concentrates on reflections regarding Mickiewicz and his opinions on the two erstwhile Sarmatians.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

159-175

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 2

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego