Object structure

Creator:

Olejniczak, Maria

Contributor:

Świtka, Romuald - red.

Title:

A method for solving rectangular beams and discs = Metoda rozwiązywania prostokątnych ortotropowych belek i tarcz

Group publication title:

CEER, nr 1 (2005)

Subject and Keywords:

teoria sprężystości ; belka ; tarcza ortotropowa ; ortotropia ; tick plate ; beam ; disc ; orthotropy ; analytic method

Abstract_pl:

Opracowano metodę analityczną rozwiązywania dwuwymiarowych zagadnień teorii spreżystości ciała ortotropowego. Zaproponowano rozwiązanie dla elementów prostokatnych typu belka lub tarcza. Otrzymane rozwiazanie dokładnie spełnia wszystkie podstawowe równania teorii spreżystości ciała dwuwymiarowego i z dużą dokładnością spełnia warunki brzegowe.

Abstract:

An analytic method for solving two-dimensional elasticity problems of orthotropic body has been worked out. A solution for rectangular elements of the beam or disc type has been developed. This solution satisfies the fundamental equations of the elasticity theory of two-dimensional body exactly and the boundary conditions with large accuracy.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2005

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

231-242

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 1

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego