Object structure

Creator:

Korentz, Jacek

Contributor:

Świtka, Romuald - red.

Title:

Tests of a reinforced concrete frame beam subjected to seismic-type loading = Badania rygli ram żelbetowych poddanych obciążeniom typu sejsmicznego

Group publication title:

CEER, nr 1 (2005)

Subject and Keywords:

ramy żelbetowe ; węzły zewnętrzne ; obciążenia sejsmiczne ; reinforced concrete ; beams ; cyclic loads ; earthquake-resistant structure ; ductility

Abstract_pl:

Przedstawiono wyniki badań dwunastu zewnętrznych węzłów ram żelbetowych poddanych obciążeniom cyklicznym. Celem badań było określenie wpływu ilości zbrojenia podłużnego i poprzecznego rygli ram na ich odporność oraz na obciążenia sejsmiczne. Badanymi parametrami objęto stopien zbrojenia w strefie ściskanej i rozstaw strzemion w strefie przywęzłowej rygla. Elementy badawcze były poddane obciążeniom cyklicznym wywołującym duże przemieszczenia plastyczne odpowiadajace tym, które występują podczas średnich i dużych trzęsień ziemi. Wyniki badań porównano z zaleceniami normowymi i dostępnymi wynikami badań. Zmniejszenie rozstawu strzemion oraz zwiększenie ilości zbrojenia w strefie ściskanej belek zwiększają ich odporność na obciążenia cykliczne.

Abstract:

The experimental results from reversed cyclic loading tests on twelve exterior reinforced concrete beam-column joints are presented. The primary variables were the ratio of positive to negative reinforcement and the stirrup spacing of beams. The specimens were subjected to cyclic load reversal at deflection levels intended to represent the levels that could be obtained during a moderate or severe earthquake. The results are compared with the existing design recommendations and investigating the behavior of reinforced concrete beam. A reduced stirrup spacing and an increased ratio of positive to negative steel at the face of the support improves cyclic performance of beams.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2005

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

107-115

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 1

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego