Object structure

Creator:

Lange, Pamela

Title:

Migracje edukacyjne kobiet do Warszawy w perspektywie biograficznej = Educational migration of women to Warsaw biographical perspective

Group publication title:

Relacje, t. 2

Subject and Keywords:

kobiety ; migracje do miast ; edukacja ; perspektywa biograficzna ; migracja horyzontalna ; women ; migration to the cities ; education ; horizontal migration ; biographical perspective

Abstract_pl:

Niniejszy artykuł poświęcony jest problemowi migracji okresowych kobiet z mniejszych miejscowości (wsi i miast do 100 tys. mieszkańców) do Warszawy w celach edukacyjnych i ma na celu zarysowanie sytuacji społecznej i psychologicznej kobiet, które zdecydowały się na przeprowadzkę do stolicy, by podjąć tam studia. Badanie przeprowadzono za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych, zastosowano metodę biograficzną. Analizie poddano motywy, jakimi kierowały się badane, przy podjęciu decyzji o wyborze właśnie stolicy, wpływ pochodzenia na postrzeganie swojego zamieszkania w wielkim mieście przez kobiety oraz opinie badanych o życiu w Warszawie. Badanie to miało charakter przyczynkarski

Abstract:

This article presents the position of women from countryside and small towns who have emigrated to Warsaw because of educational reasons. The research was conducted on the basis of biographical in-depth interviews. The main objective of the study was to learn about the situation of women who were born and raised in smaller towns (villages and towns up to 100 thousand of residents), and then decided to migrate to Warsaw because of educational reasons. There was analyzed the ratio of the women to the capital, the motives which had guided them in making the decision to move away, the impact of origin on the identity of these women and their opinions about urban life.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

163-175

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 2

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego