Object structure

Creator:

Rongińska, Tatiana

Title:

Metoda systemowego opisu pojęć wieloznacznych = The method of system description of ambiguous terms

Group publication title:

Relacje, t. 1

Subject and Keywords:

systemowy opis ; metoda pentabazy ; dychotomiczny podział ; czas ; energia ; przestrzeń ; informacja ; kreatywność ; system description ; penta-basis method ; dichotomous division ; time ; energy ; space ; information ; creativity

Abstract_pl:

W artykule przestawiono systemową metodę opisu pojęć wieloznacznych ? metodę pentabazy Włodzimierza A. Ganzena. Omówiono jej założenia teoretyczne oraz możliwości zastosowania opierając się na czterech wymiarach opisowych: czasu, przestrzeni, energii i informacji. Przedstawiono dychotomiczny podział każdego wymiaru. W dalszej części opracowania zaprezentowano próbę analizy pojęcia kreatywności na podstawie metody opisu systemowego. Każdemu wymiarowi metody pentabazy przyporządkowano cechy charakterystyczne dla określenia treści kreatywności.

Abstract:

The article presents the system method of describing ambiguous terms ? the penta-basis method by W. Ganzen. It discusses theoretical assumptions of the method and possibilities to use it on the basis of four descriptive dimensions: time, space, energy and information. A dichotomous division of each dimension has been shown. The next section of this paper focuses on the attempt to analyze the concept of creativity based on the method of system description. Each dimension of the penta-basis method has been assigned with some characteristics to determine the content of creativity.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

127-137

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego