Object structure

Creator:

Roszkowska-Hołysz, Dorota

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

The accounts receivable management in commercial enterprises of the installation and heating industry = Gospodarowanie należnościami w przedsiębiorstwach handlowych branży instalacyjno-grzewczej

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Subject and Keywords:

majątek obrotowy ; kredyt kupiecki ; rynek instalacji sanitarno-grzewczych ; current assets ; merchant credit ; trade credit ; market of sanitary and heating installations

Abstract_pl:

Artykuł przedstawia problematykę gospodarowania majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwach handlowych na rynku urządzeń i instalacji sanitarno-grzewczych. Jest to działalność kapitałochłonna, aktywa obrotowe będące należnościami charakteryzują się wyższym poziomem ryzyka. Dystrybutorzy finansują firmy wykonawcze, które powszechnie korzystają z kredytu kupieckiego.

Abstract:

The article presents the issues of managing current assets in trade enterprises on the market of sanitary and heating devices and installations. It is a capital intensive activity and the current assets being receivables are characterized by a high risk level. Distributors finance executing companies, which commonly use trade credit.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0063

Pages:

173-183

Source:

Management, vol. 17, no 2 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego