Creator:

Szczap, Agnieszka

Title:

Koncepcje społeczeństwa obywatelskiego w filozofii społecznej liberalizmu i komunitaryzmu

Subject and Keywords:

społeczeństwo obywatelskie ; komunitaryzm ; państwo ; władza ; społeczeństwo ; liberalizm

Abstract_pl:

W pracy prezentuję toczącą się obecnie debatę nad modelem współczesnego porządku społeczno ? politycznego. Główni uczestnicy tej debaty: liberałowie oraz komunitaryści zgadzają się co do ważności istnienia i rozwijania społeczeństwa obywatelskiego dla prawidłowego funkcjonowania współczesnych społeczeństw w ramach demokracji. Problem porządku społecznego nie sprowadza się tu wyłącznie do pytań o to, czym jest społeczeństwo obywatelskie i w jaki sposób je budować, lecz problem sięga znacznie głębiej i dotyczy w istocie wizji człowieka i jego sytuacji we współczesnym społeczeństwie. Prezentując poglądy poszczególnych myślicieli dotyczące idei społeczeństwa obywatelskiego zwracam również uwagę na akceptowane przez nich kategorie, takie jak: wspólnota, sprawiedliwość, umowa społeczna, dobro wspólne, prawa i obowiązki obywateli. Opisywanie idei społeczeństwa obywatelskiego w kontekście owych kategorii pozwoli na szeroką prezentację stanowiska danego autora i wydobycie tego, co jest najważniejsze dla jego koncepcji społeczeństwa obywatelskiego.

Description:

promotor: prof dr. hab. Włodzimierz Kaczocha, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Filozofii i Socjologii ; recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, dr hab. Marek Piechowiak, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii

Date:

2006

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

text/html

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego