Contributor:

Trzop, Beata - red. ; Walentynowicz-Moryl, Katrzyna - red. ; Wagner, Michał ; Cichoń, Ewelina ; Szczepanowski, Remigiusz ; Grzegorczyk, Milena ; Suchecka, Daria Joanna ; Adamowicz, Katarzyna ; Kęsik, Marta ; Preś, Joanna E. ; Janik, Inga ; Maciejewska, Martyna ; Sipak, Olimpia ; Kokowska, Mariola ; Sznajder, Anna ; Frączek, Katarzyna ; Zadrożna, Aleksandra ; Rongińska, Tatiana ; Szaban, Dorota ; Witkiewicz, Magdalena

Title:

Społeczne wymiary zdrowia i choroby: od teorii do praktyki

Subject and Keywords:

choroba ; epistemologia ; filozofia nauki ; filozofia medycyny ; styl myślowy ; Fleck, Ludwik (1896-1961) ; Kuhn, Thomas (1922-1996) ; metapoznanie ; teoria metapoznawcza ; zaburzenia psychiczne ; młodzież ; uzależnienia ; zdrowie ; stres ; lęk ; leki dostępne bez recepty ; młodzi dorośli ; zachowania prozdrowotne ; umiejscowienie kontroli ; osobowość ; preferencje muzyczne ; muzykoterapia ; regulacja nastroju ; psychologia muzyki ; niepełnosprawność ; etnografia zaangażowana ; przestrzenie troski ; demencja ; standardy opieki ; zdrowienie ; choroba psychiczna ; kryzys psychiczny ; wsparcie społeczne ; samopomoc ; środowiskowy model wsparcia ; zadowolenie z pracy ; pozytywny afekt ; profilaktyka zdrowia zawodowego ; kondycja zdrowotna ; jakość życia ; mężczyźni ; kulturowe role płci ; socjologia medycyny ; klimakterium ; cykle życia ; starzejące się społeczeństwo ; dezaktywizacja zawodowa kobiet dojrzałych

Publisher:

Zielona Góra: Fundacja Obserwatorium Społeczne Inter Alia

Date:

2017

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf ; application/pdf

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego