Show structure

Title:

Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Rozrywka dla mas czy narzędzie komunistycznej propagandy? = The Soviet Song Festival In Zielona Gora. Entertainment for the masses or a tool of Communist propaganda?

Group publication title:

Studia Zachodnie, 18

Creator:

Gorzków, Dorota

Subject and Keywords:

Festiwal Piosenki Radzieckiej ; Zielona Góra ; propaganda ; imprezy masowe ; kultura - historia ; The Soviet Song Festival ; history of culture ; mass events

Abstract_pl:

Festiwal Piosenki Radzieckiej uważany za jedno z narzędzi peerelowskiej propagandy swoje początki miał w 1961 roku, kiedy działacze Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Zielonej Górze postanowili zorganizować amatorski konkurs na najlepsze wykonanie piosenki radzieckiej. Natomiast pod nazwą Festiwalu Piosenki Radzieckiej wydarzenie zaczęło funkcjonować od 1965 roku. ; Finansowany był ze środków centralnych Ministerstwa Kultury i Sztuki. Na scenie, podczas trwania każdej kolejnej odsłony festiwalu, debiutowało wielu znanych artystow (m.in.: Małgorzata Ostrowska, Michał Bajor, Izabela Trojanowska, Jan Panasewicz), którzy rywalizowali o brązowe, srebrne i złote samowary. Hymnem Festiwalu stała się piosenka Zawsze niech będziesłońce. Zapleczem organizacyjnym wydarzenia zajmował się Komitet Organizacyjny, w którego skład wchodzili działacze partyjni. ; Festiwal Piosenki Radzieckiej zakończył swoją działalność w 1989 roku, jednakże nie był to koniec rozpowszechniania kultury (już) rosyjskiej na ziemi lubuskiej. W 2006 roku radni zielonogórscy podjęli uchwałę o ponownym zorganizowaniu Festiwalu w Zielonej Górze. Po raz pierwszy impreza w nowej odsłonie odbyła się 6-7 czerwca 2008 roku, jednakże pod zmienioną nazwą - jako Festiwal Piosenki Rosyjskiej. Nagrodami w dalszym ciągu były kultowe już samowary.

Abstract:

The Soviet Song Festival, considered as one of the tools of the communist propaganda, has its origins in 1961 when activists of the Association of the Polish-Soviet Friendship in Zielona Gora decided to organize an amateur contest for the best performance of Soviet songs. However, the name Soviet Song Festival has been used since 1965. ; It was funded by the central Ministry of Culture and the Arts. Many well-known artists have debuted on the stage during each of the subsequent editions of the festival (among others: Małgorzata Ostrowska Michal Bajor, Izabela Trojanowska Jan Panasewicz), they competed for bronze, silver and gold samovars. The anthem of the festival was the song Zawsze niech będzie słońce. The organisation of the event was taken care of by the Organizing Committee, which included party activists. ; The Soviet Song Festival ended in 1989, but it was not the end of the dissemination of Russian culture on the Ziemia Lubuska. In 2006, the councilmen of Zielona Gora passed a resolution to re-organize the Festival in Zielona Gora. The first time the festival was held in the new version on 6-7 June 2008, however, it functioned by a different name, as the Festival of Russian Song. Once again the contestants competed for the iconic samovars.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Skobelski, Robert - red.

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

225-235

Source:

Studia Zachodnie, tom 18

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II