Object

Title: "Fabryki zboża, mięsa i mleka". Państwowe Gospodarstwa Rolne w województwie zielonogórskim w latach 1950-1956. Wprowadzenie do problematyki = "Grain, meat and milk factory". State Agricultural Farms in Zielona Gora Province during 1950-1956. Introduction

Creator:

Koteluk, Daniel

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Group publication title:

Studia Zachodnie, 18

Abstract_pl:

Wzorowane na radzieckich sowchozach Państwowe Gospodarstwa Rolne miały, w myśl kalkulacji władz, w ramach gospodarczego planu sześcioletniego, realizować konkretne zadania. Powinny zgodnie z partyjnymi założeniami być rentownymi socjalistycznymi przedsiębiorstwami zaopatrującymi ludność w podstawowe artykuły rolne, a także ośrodkami ideologicznymi oddziaływującymi na chłopów w celu ich przekonania do socjalistycznej produkcji rolnej. ; W rzeczywistości gospodarstwa te cechował ekstensywny charakter produkcji osiągany w następstwie wzrostu zatrudnienia oraz powiększania powierzchni areałów. W województwie zielonogórskim w 1950 roku obejmowały one 67 285 ha użytków rolnych, w 1953 ich stan posiadania, kosztem ziemi przejętej od rolników indywidualnych, wzrósł do 163 939 ha. W 1955 roku z kolei będącą w dyspozycji tego przedsiębiorstwa powierzchnię gruntów rolnych szacowano na 176 067 ha. ; Liczbę pracowników należących do grupy wytwórczej w tym państwowym gospodarstwie w 1956 roku stanowiło 24 318 osób. W tej sytuacji na 100 ha użytków rolnych przypadało zaledwie 14 z nich. Przyjmowanie nowych gruntów, notoryczne zmiany ich granic i powierzchni oraz organizacji fatalnie rzutowało na efekty ekonomiczne Państwowych Gospodarstw Rolnych. W 1956 roku, ogólny wynik finansowy zielonogórskiego przedsiębiorstwa charakteryzował się bowiem deficytem określanym w milionach złotych na poziomie 353,7.

Abstract:

According to government calculations, State Agricultural Farms, modeled on the Soviet sovkhozes, were supposed to, as a part of a six-year economic plan, accomplish specific assignments. The Party expected them to be viable socialist enterprises providing the population with basic agricultural products, as well as ideological centers influencing the peasants in order for them to accept socialist agricultural production. ; In fact, these farms were characterized by extensive nature of production achieved as a result of growth in employment and expansion of the acreage. In Zielona Gora Province in 1950 they covered 67 285 ha of agricultural land, however, in 1953 the area, at the expense of the land acquired from peasants, increased to 169 939 ha. In 1955 the agricultural land acreage at the disposal of the enterprise was estimated at 176 067 ha. ; The number of workers belonging to the manufacturing group in the state farm in 1956 accounted for 24 318 people. In this situation, there were 100 acres of arable land to only 14 workers. Expansion of the lands, constant changing of their boundaries, surfaces and organization had a disastrous effect on the economy of State Agricultural Farms. In 1956 the overall financial result of the enterprise presented a 353.7 million Polish zloty deficit.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Skobelski, Robert - red.

Format:

application/pdf

Pages:

177-212

Source:

Studia Zachodnie, tom 18

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II

Object collections:

Last modified:

Mar 3, 2020

In our library since:

Sep 6, 2017

Number of object content hits:

301

Number of object content views in PDF format

285

All available object's versions:

https://www.zbc.uz.zgora.pl/publication/52090

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Similar

This page uses 'cookies'. More information