Show structure

Title:

Prośrodowiskowe rozwiązania w architekturze - wybrane aspekty = Proenvironmental solutions in architecture - selected issues

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 44 (2016)

Creator:

Banach, Marzena

Subject and Keywords:

Ekologia ; zielone dachy ; zielone ściany ; ecology ; green roofs ; green walls

Abstract_pl:

Środowisko miejskie w ostatnich latach jest mocno narażone na szereg czynników destrukcyjnych (emisja zanieczyszczeń, ?zagarnianie? struktur zielonych pod inwestycje). Zwrot ku zrównoważonemu rozwojowi, skłania do sięgania po nowsze rozwiązania, także w architekturze, które mogłyby przyczynić się do poprawienia mikroklimatu miejskiego. Należą do nich m.in. zielone ściany (w tym ?living walls?) czy też zielone dachy.

Abstract:

The urban environment in recent years, is heavily exposed to a number of destructive factors (pollutant emissions, "appropriation" of green structures for investments). Return towards sustainable development, to access the newer solutions also in the architecture, which could contribute to improving urban microclimates. These include among others the green walls (and also the "living walls") or green roofs.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 44 ukazał się jako nr 164 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

63-72

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 44

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego