Show structure

Title:

Wpływ zmiany wartości wskaźnika niezawodności ß wyznaczanego metodą form na ocenę klasy niezawodności RC analizowanej konstrukcji = Impact of the changes in reliability index ß values calculated by the form method for assessment of the reliability class RC of the analyzed structures

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 44 (2016)

Creator:

Kaliszuk, Joanna

Subject and Keywords:

wskaźnik niezawodności ß ; klasa niezawodności RC ; metoda FORM (first order reliability method) ; hybrydowa metoda symulacji Monte Carlo (HMC) ; metoda elementów skończonych (MES) ; sztuczne sieci neuronowe (SSN) ; Reliability Index ß ; Reliability Class (RC) ; First Order Reliability Method (FORM) ; Hybrid Monte Carlo Method (HMC) ; Finite Element Method (FEM) ; Artificial Neural Networks (ANN)

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono zagadnienie niezmienniczości wyników analizy niezawodności konstrukcji realizowanej metodą FORM za pomocą symulacji HMC. Problem zilustrowano na przykładzie analizy dźwigara stalo-wego, dla którego obliczono wartości wskaźnika niezawodności ß(g1) i ß(g2), odpowiednio dla dwóch tożsamych funkcji stanu granicznego g1 i g2. Pokazano jak otrzymane różnice wyników wpływają na ocenę klasy niezawodności RC analizowanej konstrukcji.

Abstract:

The paper presents the problem of the invariance of structural reliability analysis results which have been obtained by applying the FORM method, realized by means of HMC simulation. The problem was illustrated by the example of a steel girder analysis for which reliability index values ß (g1) and ß (g2) for identical limit state functions g1 and g2, respectively, were calculated. The paper also illustrates how the differences in the results obtained affect the evaluation of the reliability class RC of the analyzed structure.

Description:

zeszyt 44 ukazał się jako nr 164 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

54-62

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 44

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego