Object structure

Title:

Badanie procesu rozdrabniania pelletów podczas suszenia w aparacie bębnowym = Research of the pellets grinding in the rotary dryer

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 43 (2016)

Creator:

Skoczkowska, Karolina ; Malek, Krystian ; Ulbrich, Roman

Subject and Keywords:

suszenie ; rozdrabnianie ; pelety ; suszarki bębnowe ; kataraktowanie ; prędkości charakterystyczne ; drying ; screening ; rotary dryer ; cataracting ; characteristic velocity

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wyniki badań nad stopniem rozdrobnienia pelletów w suszarkach bębnowych. Wyznaczono współczynnik wytrzymałości dla trzech rodzajów pelletów drzewnych. Wyniki uzyskane w aparacie bębnowym porównano z wynikami otrzymanymi zgodnie z normą EN 15210-1:2009 (E). Rozpad pelletów nie przekroczył 2,5% (dopuszczalnej granicy). Dodatkowo dla każdego materiału ustalono optymalne prędkości pracy suszarki bębnowej - początek i koniec kataraktowania. ; The article consist information about pellets shredding in rotary dryer. The aim of this research was determine of the mechanical durability for three different woods pellets. The experimental results for the rotary drums were compared with results were carried out with EN 15210-1:2009 (E) norm. In article was determined ranging of characteristic velocity for the rotary dryer. The disintegration of the pellets is less than 2.5% (permissible limit). In addition, for each material the optimal velocity - start and finally of cataracting, was determined.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 43 ukazał się jako nr 163 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

63-73

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 43

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego