Show structure

Title:

Zmiany stosunków wodnych w zlewni rzeki Ołobok = The changes in water relations in the catchment basin of river Ołobok

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 43 (2016)

Creator:

Hudak, Magda ; Kołodziejczyk, Urszula ; Maciąg, Michał

Subject and Keywords:

zlewnia ; obiekty hydrotechniczne ; stosunki wodne ; basin ; hydrotechnical facilities ; water relations

Abstract_pl:

W latach 1934-1937 podczas budowy umocnień, tzw. Linii Zapór Niesłysz-Obra, a następnie Frontu Umocnionego Łuku Odry Warty (odcinek południowy), rzekę Ołobok znacznie przebudowano. W wyniku tych działań powstał System 600, w skład którego wchodziło osiem obszarów zalewowych, sześć kanałów strategicznych, a także liczne jazy i mosty.

Abstract:

In the years 1934-1937 during the construction of fortifications, the socalled. Line Dams Niesłysz-Obra, then Frontly Fortified Odra Warta curve(southern section), the river Ołobok was much rebuilt. As a result of these actions was created ?System 600?, it comprised the following: eight floodplains, six sections of strategic channels and many dams and bridges.

Description:

zeszyt 43 ukazał się jako nr 163 serii głównej ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

19-28

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 43

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego