Object structure

Creator:

Warężak, Tomasz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Analiza finansowa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czarny Bór = Financial analysis of water and sewage economy of the Czarny Bor commune

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 43 (2016)

Subject and Keywords:

gospodarka wodno-ściekowa ; analiza ekonomiczna inwestycji ; water and wastewater management ; economic analysis of investments

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wyniki analizy gospodarki wodno-ściekowej na przykładzie planowanych inwestycji w gminie Czarny Bór. Zaprezentowano modele rozwiązań w oparciu o bilans łaudnków zanieczyszczeń oraz zestawienia nakładów inwestycyjnych. Prawodopodobieństwo wykonania inwestycji porównano z możliwościami finansowymi budżetu gminy oraz potencjalnymi źrodłami dofinansowań.

Abstract:

In the paper it was described the results of water and wastewater management analysis on the example of the development strategy of the commune. The models present solutions based on balance of pollution loads and the investments cost. Probability of the investment realization were comparised with the financial possibilities of the municipal budget and potential grants sources.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 43 ukazał się jako nr 163 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

5-18

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 43

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego