Show structure

Title:

Wpływ warunków przechowywania wody źródlanej w opakowaniach jednostkowych na jej jakość = Influence of storage conditions on the quality spring water in prepackages

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 41 (2016)

Creator:

Jakubaszek, Anita ; Lechów, Hanna ; Mazurek, Monika

Subject and Keywords:

spring water ; water packs ; water storage conditions ; changes in the quality of spring water ; microbiological contamination of water ; woda źródlana ; woda w opakowaniach jednostkowych ; warunki przechowywania wody ; mikrobiologiczne zanieczyszczenie wody

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wyniki badań jakości mikrobiologicznej wody źródlanej przechowywanej w opakowaniach jednostkowych w zależności od warunków jej przechowywania (temperatury oraz ekspozycji na światło). Analizie poddano naturalną wodę źródlaną jednego producenta, przechowywaną w butelkach z tworzywa sztucznego typu PET oraz trójwarstwowych metalizowanych opakowaniach foliowych z zaworem dozującym wykonanym z PE. ; Uzyskane wyniki badań wykazały, że po upływie 10 tygodni od otwarcia opakowań jednostkowych, ponadnormatywne wartości wskaźników mikrobiologicznych dyskwalifikując wodę jako zdatną do picia.

Abstract:

The article presents the results of the microbiological quality of spring water stored in individual containers in-ness depend on the storage conditions (temperature and exposure to light). We analyzed the natural spring water one manufacturer stored in plastic bottles and PET threelayer metallic foil packaging with a metering valve made of PE. Based on the obtained results demonstrated after 10 weeks of a packaging unit oversize values of microbiological disqualifying water as drinkable.

Description:

zeszyt 41 ukazał się jako nr 161 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

96-106

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 41

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego