Show structure

Title:

Barokowy pałac we Włostowie - czy nadal jest zabytkiem? = Baroque palace in Włostów - when does a historic monument cease to be one?

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 41 (2016)

Creator:

Eckert, Wojciech

Subject and Keywords:

pałac we Włostowie ; zabytki ; dobro kultury ; krajobraz kulturowy ; palace in Włostów ; historic monument ; cultural object ; cultural landscape

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono historię założenia pałacowo-parkowego we Włostowie, które jest wpisane do rejestru zabytków województwa lubuskiego. Obecnie pałac jest ruiną, a park jest zaniedbany i zdewastowany. Rodzą się pytania. Czy relikty pałacu i pozostałości parku są nadal zabytkiem. Kiedy zabytek traci wartości, dla których został wpisany do rejestru. Czy zły stan techniczny obiektu może być powodem do jego skreślenia z rejestru.

Abstract:

The article presents the history of the palace-park complex in Włostów, which is registered in the register of historic buildings in the Lubuskie Province. The palace is currently in ruins, and the park has become run down and devastated. Questions therefore arise: do the relics of the palace and remains of the park continue to be historic monuments? Can the poor technical condition of the building be reason for removing it from the register?

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; zeszyt 41 ukazał się jako nr 161 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

25-37

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 41

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego