Show structure

Title:

Warunki akustyczne na obszarach jednolitego zagospodarowania parku zdrojowego w Inowrocławiu = Acoustic conditions in determined zones of homogenous development of the spa park in Inowrocław

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 41 (2016)

Creator:

Sztubecka, Małgorzata ; Skiba, Marta Anna

Subject and Keywords:

park zdrojowy ; tereny zieleni ; hałas ; spa park ; noise ; green areas

Abstract_pl:

Hałas, zwykle, jest określany na obszarach zabudowanych oraz w otoczeniu szlaków komunikacyjnych, dając podstawę do działań ograniczających jego wpływ na przyległe tereny. Rzadko bada się uciążliwość hałasu na obszarach parkowych z przekonania, iż tereny te są strefami ciszy. Takie stanowisko nie ma uzasadnienia. ; Celem artykułu jest charakterystyka akustyczna parku zdrojowego "Solanki" w Inowrocławiu związana z wydzieleniem na jego terenie podobszarów jednolitego zagospodarowania. Z przeprowadzonych badań wynika, że hałas drogowy nie wpływa znacząco na klimat akustyczny parku. Znacznie większy wpływ ma hałas generowany przez ludzi tam przebywających. ; Sposób zagospodarowania zdrojowisk powinien odpowiadać przeznaczeniu i profilowi leczniczemu. Inowrocław jako gmina uzdrowiskowa, skupiająca na swoim terenie także funkcje przemysłowe, powinna szczególnie dbać o jakość akustyczną terenów zielonych. Rewitalizacja Parku Zdrojowego, stanowi niewątpliwie czynnik podnoszący jego atrakcyjność. Jednakże nowa przestrzeń powinna wpływać korzystnie na komfort wypoczynku odwiedzających. ; According to objectives of sustainable development, factors are interdependent, such as environmental protection, economic growth and human development. This is to allow the necessity of present and future generations, without prejudice to the harmony of the environment. The article presents an analysis of changes in spatial spa park "Solanki" and their impact on comfort of the rest. ; The method of spa development shall comply with the purpose and medical profile. Inowrocław as a spa community, converge on their area also industry features, should particularly care about the quality of the space. Revitalization of the spa park, is certainly a factor raising its attractiveness. However, the new space should have favored the comfort of leisure visitors.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 41 ukazał się jako nr 161 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

5-17

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 41

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego