Show structure

Title:

Proces segregacji w aparatach bębnowych = Segregation in the rotating drum

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 38 (2015)

Creator:

Malek, Krystian ; Skoczkowska, Karolina ; Ulbrich, Roman

Subject and Keywords:

segregacja ; aparat bębnowy ; metoda PIV ; złoże polidyspersyjne ; segregation ; rotating drum ; PIV method ; polydisperse bed

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie wpływu stopnia wypełnienia materiałem polidyspersyjnym oraz prędkości obrotowej aparatu bębnowego na proces segregacji. Badania wykazały wyraźną segregację cząstek polidyspersyjnych przy niskich prędkościach obrotowych. Zastosowanie metody PIV pozwoliło wyznaczyć strefę stagnacji, cyrkulacji oraz mieszania. Badania wykazały, że wraz ze wzrostem stopnia wypełnienia bębna prędkości kataraktowania spadają.

Abstract:

The aim of this study was to determine the effect of fill-indegree of polydisperse material and drum velocity on the segregation process. Studies have shown a clear segregation of polydispersed particles at low velocitys. The PIV is able to determine: the stagnation, circulation and mixing zone. With fill-in-degree increase cataracting velocity decreases.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 38 ukazał się jako nr 158 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

32-39

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 38

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego