Object structure

Title:

Pierwiastki towarzyszące w fazach szlamów powstających w procesie szybowym pirometalurgicznego otrzymywania cynku i ołowiu = Accompanying elements in phases of sludges formed during shaft furnace pyrometallurgical process of zinc and lead production

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 38 (2015)

Creator:

Adamczyk, Zdzisław ; Nowińska, Katarzyna

Subject and Keywords:

odpady ; szlamy ; pirometalurgia ; cynk ; ołów ; pierwiastki towarzyszące ; fazy ; wastes ; sludge ; pyrometallurgy ; zinc ; lead ; accompanying elements ; phases

Abstract_pl:

W pirometalurgicznym procesie otrzymywania cynku i ołowiu jednym z powstających odpadów są szlamy z pieca szybowego (PSP). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że głównymi fazami występującymi w szlamach PSP, są siarczek ołowiu (II), siarczek cynku, niestechiometryczne siarczki żelaza, tlenek ołowiu (II) oraz chalkopiryt i tlenek cynku. ; We wszystkich zidentyfikowanych fazach stwierdzono obecność pierwiastkówtowarzyszących: Si, Fe, Cd, As, Ca, Mn, Sn, In, Sb, Te w zróżnicowanych koncentracjach. Szlamy PSP, ze względu na obecność w ich fazach licznych pierwiastków towarzyszących, mogą stanowić, w przypadku ich deponowania, potencjalne źródło zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

Abstract:

Zinc Plant "Miasteczko Śląskie" produces zinc and lead by using pyrometallurgical method Imperial Smelting Process (ISP). Technological line of the plant consists of two main units: sinter plant and shaft furnace. Many wastes (sludges, drosses, slags) are producedduring ISP process. ; These wastes, deposited on the landfill, may be a source of environment pollution. Determination of the chemical composition and mineral constitution of the wastes, is the base of forecasting of the wastes impact on the ground-water environment. The subject of thestudies conductedby the authorsweresludges, produced during wet scrubbingof the waste gases of shaft furnace. ; On the basis of the studies, was found that the main phases of the sludges PSP are: lead sulphide, zinc sulphide, nonstoichiometriciron sulfides, lead oxide, chalcopyriteandzinc oxide. In all identified phases, the accompanying elements:Si, Fe, Cd, As, Ca, Mn, Sn, In, Sb, Te, in different concentrations, were found. Sludges PSP, due to the presence in their phasesof numerous accompanying elements, may be a potential source of ground-water environment pollution.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 38 ukazał się jako nr 158 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

13-22

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 38

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego