Object structure

Creator:

Ziembicki, Piotr ; Bernasiński, Jan

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Porównanie układów technologicznych dużych instalacji kolektórów słonecznych współpracujących z węzłami ciepłowniczymi = Comparison of the large solar technological systems cooperating with the district heating nodes

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 37 (2015)

Subject and Keywords:

węzły ciepłownicze ; energia odnawialna ; kolektory słoneczne ; sprawność systemu ; symulacja komputerowa ; district heating substations ; renewable energy ; solar collectors efficiency ; systemefficiency ; computer simulation

Abstract_pl:

W publikacji przedstawiono układy technologiczne dużych instalacji kolektorów słonecznych współpracujących z węzłami ciepłowniczymi dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące wykorzystania symulacji komputerowej do doboru tych instalacji. Przedstawiono wyniki symulacji pracy układów, a także porównano wybrane wskaźniki charakteryzujące te systemy (sprawność, uzysk energii słonecznej oraz temperatury wody w zasobniku i buforze).

Abstract:

The paper presents the technological systems of large solar installations cooperating with district heating substations, which is dedicated for multi- family buildings. One of the topics mentioned in the paper is connected with using of computer simulation for the selection of these installations. In the article authors described the results of simulation and compared selected indicators characterizing these systems (efficiency, hot water solar fraction and water temperature in the tank and buffer).

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 37 ukazał się jako nr 157 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

94-104

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 37

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego