Object structure

Creator:

Lipnicki, Zygmunt ; Pązik, Rafał

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Wasylewicz, Róża - red. ; Hudak, Magda - red. ; Myszograj, Sylwia - red. ; Kostecki, Jakub - red.

Title:

Analiza porównawcza sprężarkowego układu chłodniczego współpracującego z odwiertem i układu chłodzonego powietrzem zewnętrznym = The comparative analysis of the bore hole cooperating with the compresor cooling system and the system cooled by the outside air

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 36 (2014)

Subject and Keywords:

pompa ciepła ; chłodzenie ; odwiert ; heat pumps ; cooling ; borehole

Abstract_pl:

Celem pracy jest porównanie sprężarkowego układu chłodniczego współpracującego z odwiertem w gruncie do układu, gdzie odbiornikiem ciepła jest otoczenie zewnętrzne oraz wskazanie - jak korzystne może być wykorzystanie gruntu, dla upustu ciepła. Przedstawiona przykładowa analiza dotyczy alternatywnej możliwości wykorzystania odwiertu geotermalnego, jako źródła chłodu.

Abstract:

Aim of this study is the compare of the compressor cooling system cooperating with the bore hole and ground to system, where the environment is the heat receiver and to indicate - how profitable could be using a ground as heat sink. Presented a sample analysis concerns the alternative possibility of using the geothermal boreholes as a cooling source.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 36 ukazał się jako nr 156 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

74-85

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 36

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego