Object structure

Creator:

Ogiołda, Ewa ; Nowogoński, Ireneusz ; Kłonowska, Renata

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Kostecki, Jakub - red. ; Myszograj, Sylwia - red. ; Wasylewicz, Róża - red. ; Hudak, Magda - red.

Title:

Charakterystyka zużycia wody w systemach wodociągowych "Turów" i "Serby" w gminie Głogów = Characteristics of water consumption in water supply systems "Turów" and "Serby" in Głogów commune

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 36 (2014)

Subject and Keywords:

system zaopatrzenia w wodę ; zapotrzebowanie na wodę ; zużycie wody ; water supply system ; water demand ; water consumption

Abstract_pl:

Wielkość i nierównomierność zużycia wody charakteryzują systemy zaopatrzenia w wodę. Na podstawie pomiarów z 10 lat eksploatacji dwóch systemów oszacowane zostały wartości wskaźników jednostkowego średniego zużycia, współczynników nierównomierności godzinowej i dobowej, a sformułowane wnioski, dotyczące wielkości i nierównomierności zużycia w czasie, porównano z wytycznymi i innymi analizowanymi systemami.

Abstract:

Water consumption and its irregularity is an important parameter characterizing water supply system. On the base of values measured during 10 years exploitation in 2 systems water consumption rate and water consumption hour and day irregularity coefficients were calculated and compared with literature and other results.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 36 ukazał się jako nr 156 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

15-23

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 36

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego