Show structure

Title:

Samochód jako wyzwanie dla miasta XXI wieku = Car as a challenge for 21st century city

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 35 (2014)

Creator:

Zając, Adam Piotr

Subject and Keywords:

miasto ; samochód ; transport zbiorowy ; zagospodarowanie przestrzeni ; mobilność ; socjologia transportu ; jakość życia ; city ; car ; public transport ; land-use ; mobility ; sociology of transport ; quality of life

Abstract_pl:

Wraz z rozwojem motoryzacji coraz większym problemem staje się nadmierna liczba samochodów w miastach. Od czasu popularyzacji samochodów miasta były obiektem gruntownej przebudowy, mającej na celu dostosowanie ich przestrzeni do potrzeb właścicieli samochodów. ; Obecnie koncepcje budowy miast oraz strategie transportowe stawiają sobie za główny cel ograniczanie transportu indywidualnego i promocję bardziej ekologicznych form przemieszczania się. Celem tekstu jest prezentacja negatywnych następstw nadmiernej liczby samochodów dla jakości życia w mieście.

Abstract:

Increasing number of cars in urban areas is becoming bigger problem in many developed countries. Popularization of private cars in cities caused redevelopment of urban area, which has mainly focused on adapting space to needs of car owners. ; Current urban concepts and transportation strategies usually aim for constricting car traffic and promoting more sustainable means of transport. Subject of this article is presentation of negative outcomes excessive number of cars for quality of life in urban areas.

Description:

zeszyt 35 ukazał się jako nr 155 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Kostecki, Jakub - red. ; Myszograj, Sylwia - red. ; Hudak, Magda - red. ; Wasylewicz, Róża - red. ; Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

84-94

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 35

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego