Object structure

Creator:

Szałata, Łukasz ; Cuske, Mateusz ; Godzwa, Adam

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Wasylewicz, Róża - red. ; Hudak, Magda - red. ; Myszograj, Sylwia - red. ; Kostecki, Jakub - red.

Title:

Porównanie modeli propagacji fali akustycznej na przykładzie funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Ścinawce Dolnej = Comparison of acoustic wave propagation models on the example of functioning of the disposal works in Ścinawka Dolna

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 35 (2014)

Subject and Keywords:

modelowanie hałasu ; propagacja fali akustycznej ; noise modeling ; acoustic wave propagation

Abstract_pl:

Artykuł przedstawia metodykę prognozowania propagacji fali akustycznej dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Ścinawce Dolnej. Modelowanie wykonano w dwóch różnych programach modelujących: ZewHalas oraz LEQProffesional. Przeprowadzone modelowania wskazują na to, iż pomimo zastosowania dwóch odrębnych modeli matematycznych, wyniki propagacji fali akustycznej są do siebie bardzo zbliżone.

Abstract:

The paper presents the methodology of acoustic wave propagation prediction for Waste Management Plant in Ścinawka Dolna. Modeling was performed in two different modeling programs: ZewHalas and LEQ Proffesional. Modeling carried out indicate that, despite the use of two different mathematical models, the results of the acoustic wave propagation are very similar.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 35 ukazał się jako nr 155 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

33-40

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 35

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego