Object structure

Creator:

Cuske, Mateusz ; Karczewska, Anna ; Gałka, Bernard

Contributor:

Kostecki, Jakub - red. ; Myszograj, Sylwia - red. ; Hudak, Magda - red. ; Wasylewicz, Róża - red. ; Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Ultrasonic cleaning of plant roots in their preparation for analysis on heavy metals = Zastosowanie metody oczyszczania ultradźwiękami w analizie koncentracji metali ciężkich w materiale korzeniowem pobranym z doświadczenia wazonowego

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 35 (2014)

Subject and Keywords:

ultrasonic ; contaminated soils ; heavy metals ; pot experiment ; roots ; ultradźwięki ; gleby zanieczyszczone ; metale ciężkie ; doświadczeniewazonowe ; korzenie

Abstract_pl:

Przedstawiono wyniki zastosowania metody ultradźwiękowego czyszczenia materiału korzeniowego pobranego z doświadczenia wazonowego. W doświadczeniu wykorzystano różnie zanieczyszczone gleby z dodatkami organicznymi a następnie wysiano kostrzewę czerwoną. Oznaczono całkowite zawartości Cu i Zn w wybranych próbkach korzeni kostrzewy po ich oczyszczaniu ręcznym oraz po zastosowaniu oczyszczania metodą ultradźwiękową. Wyniki wskazują na znaczne różnice pomiędzy zastosowanymi metodami.

Abstract:

The paper focuses on ultrasonic method used for cleaning of root material collected from a pot experiment. In the experiment, red fescue was grown on differently contaminated soils amended with organic additions. Determined were total concentrations of Cu and Zn in root material prepared for analysis by hand washing and the use of ultrasonic bath. The results indicate significant differences between the two methods.

Description:

zeszyt 35 ukazał się jako nr 155 serii głównej ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

25-32

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 35

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego