Object structure

Title:

Agresywność chemiczna wód powierzchniowych w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym = Aggressiveness of chemical surface water in the Fortified Region in Międzyrzecz

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 35 (2014)

Creator:

Kołodziejczyk, Urszula ; Gortych, Marta ; Hudak, Magda ; Komarnicki, David ; Szumańska, Aleksandra ; Śliwińska, Agnieszka

Subject and Keywords:

agresywność wód powierzchniowych ; Międzyrzecki Rejon Umocniony ; aggressive surface waters ; Fortified Region in Międzyrzecz

Abstract_pl:

Fortyfikacje Miedzyrzeckiego Rejonu Umocnionego są często zawodnione. Decydują o tym: opady atmosferyczne, spływy powierzchniowe z okolicznych zlewni oraz poziomy wód gruntowych. W artykule wykazano, że woda zalegająca w sąsiedztwie fortyfikacji reaguje z konstrukcją żelbetową poszczególnych obiektów. Potwierdziły to badania agresywności wód powierzchniowych występujących w sąsiedztwie wybranych fortyfikacji zlokalizowanych w zlewni rzeki Paklicy.

Abstract:

Fortifications Fortified Region in Międzyrzecz are often watered. Decide: precipitation, surface runoff from the surrounding catchment and groundwater levels. The article shows that the residual water in the vicinity of the fortifications reinforced concrete structure reacts with individual objects. This was confirmed by the aggressiveness of surface water present in the vicinity of the selected fortification located in the basin of the river Paklicy.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 35 ukazał się jako nr 155 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Kostecki, Jakub - red. ; Myszograj, Sylwia - red. ; Wasylewicz, Róża - red. ; Hudak, Magda - red.

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

15-24

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 35

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego