Object structure

Title:

Weryfikacja efektów termomodernizacji budynku użyteczności publicznej = The effects of public building thermomodernization processes

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 35 (2014)

Creator:

Nadolna, Marzena

Subject and Keywords:

termomodernizacja ; audyt energetyczny ; emisja zanieczyszczeń ; thermomodernization ; energy audit ; emissions

Abstract_pl:

Proces termomodernizacji budynku poprzedzony jest opracowaniem audytu energetycznego wskazującego najbardziej optymalne rozwiązanie, przy którym osiągnięte zostaną określone efekty energetyczne i ekologiczne. Na podstawie określonych efektów inwestor może starać się o dofinansowanie inwestycji z funduszy strukturalnych UE. Po zakończeniu prac związanych z termomodernizacją budynku przeprowadzono analizę efektów i porównano je z założonymi.

Abstract:

The process of thermomodernization is preceded by the development of an energy audit indicating the most optimal solution, which will be achieved by certain amount of energy and environmental effects. Based on the specific effects the investor can apply for funding of structural investment funds from EU. After completion of the work associated with the thermal efficiency of the building were analyzed and compared the effects with guidelines.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 35 ukazał się jako nr 155 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Wasylewicz, Róża - red. ; Hudak, Magda - red. ; Myszograj, Sylwia - red. ; Kostecki, Jakub - red.

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

5-14

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 35

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego