Object structure

Creator:

Wojtyszyn, Bogusław J.

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Modernizacja madryckiej dzielnicy Carabanchel w aspekcie zrównoważonego rozwoju miasta = Modernization madrid's Carabanchel towards sustainable development of the city

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 33 (2014)

Subject and Keywords:

zrównoważone budownictwo społeczne ; urbanistyka ; sustainable social housing

Abstract_pl:

Zrównoważona modernizacja dzielnic w ramach "Zielonej strategii" Madrytu jest realizowana przez władze miasta poprzez prośrodowiskowe programy rozwoju budownictwa społecznego. Badania wykazały, że w ostatnim dziesięcioleciu najwięcej zrównoważonych modeli społecznych domów mieszkalnych powstało na osiedlu Buenavista w południowej dzielnicy Carabanchel Alto.

Abstract:

Sustainable modernization of the districts within the "Green Strategy" Madrid is carried out by the city authorities through the implementation of pro-environmental programs of development social housing. Studies have shown that in the last ten years, most sustainable models of social homes was built on residential areas Buenavista in the southern district of

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 33 ukazał się jako nr 153 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

82-92

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 33

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego