Object structure

Title:

Koncepcja zagospodarowania wód opadowych w miejscowości Rozłogi k. Świebodzina = Concept rainwater management in a city Rozłogi near the Świebodzin

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 30 (2013)

Creator:

Kołodziejczyk, Urszula ; Kołodziejczyk, Wiktor ; Kuroczycki, Lech ; Rudnicka, Beata

Subject and Keywords:

wody opadowe ; spadek morfologiczny ; zagospodarowanie terenu ; rain water ; decrease in morphological ; land development

Abstract_pl:

Artykuł przedstawia sposób zagospodarowania wód opadowych na obszarze o dużym spadku morfologicznym, położonym w miejscowość Rozłogi k. Świebodzina (woj. lubuskie). Teren ten jest użytkowany przez różnych przedsiębiorców. Zmiana sposobu zagospodarowania terenu przez jednego z nich spowodowała podtapianie obszarów niżej położonych, w tym torów kolejowych zlokalizowanych u podnóża skarpy. ; Zastosowana koncepcja odwodnienia pozwoliła prawidłowo zagospodarować wody opadowe i złagodzić konflikt występujący pomiędzy użytkownikami analizowanego terenu.

Abstract:

Article shows how rainwater in an area with a large decrease in morphological, located in the city Rozłogi near the Świebodzin (Lubusz Voivodeship). This area is used by various businesses. Changing land use by one of them caused flooding low-lying areas, including the railway tracks located at the foot of the slope. Applied the concept of dehydration allowed properly utilize rainwater and reduce the conflict that occurs between users fine-tuned analysis of the area.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 30 ukazał się jako nr 150 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

92-111

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 30

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego