Show structure

Title:

Wpływ dezintegracji termicznej na szybkość biodegradacji odpadów organicznych = Influence of thermal disintegration on rate of organic waste biodegradation

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 27 (2012)

Creator:

Myszograj, Sylwia

Subject and Keywords:

hydroliza ; odpady komunalne ; dezintegracja termiczna ; hydrolysis ; municipal waste ; thermal disintegration

Abstract_pl:

Dezintegracja jest fizyczno-chemicznym upłynnianiem złożonych substratów organicznych do produktów w postaci cząsteczkowych cukrów, białek i tłuszczy oraz frakcji nierozkładalnych. W literaturze ten etap rozkładu najczęściej nazywany jest hydrolizą. W artykule przedstawiono wyniki badań na podstawie których wyznaczono stałą szybkości biodegradacji dla surowej biofrakcji odpadów komunalnych oraz po dezintegracji termicznej.

Abstract:

Disintegration is the physical-chemical liquefaction of complex organic substrates to molecular products in the form of sugars, proteins and fats and persistent fractions. In the literature, this phase of degradation is commonly called hydrolysis. This paper presents the results of determining of the rate constant for the biodegradation of raw biofraction of municipal waste and thermally disintegrated fraction.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 27 ukazał się jako nr 147 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

77-85

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 27

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego