Object structure

Creator:

Ogiołda, Ewa ; Powęski, Tomasz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Obliczenia symulacyjne sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Głogowa = Simulation analysis of the combined sewer system in a part of Głogów city

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 24 (2011)

Subject and Keywords:

zależność opad-odpływ ; kanalizacja ogólnospławna ; rainfall-runoff ; combined sewers system

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń hydraulicznych sieci ogólnospławnej dzielnicy Głogowa przeprowadzonych przy pomocy programu komputerowego EPA SWMM. Pozwoliły one na określenie parametrów charakteryzujących przepływ w kanałach, a symulacje dotyczące opadów o różnej charakterystyce umożliwiły wskazanie słabych punktów sieci i rozwiązań zmierzających do poprawy stanu systemu.

Abstract:

Results of simulation calculations made for combined sewers system in a part of Głogów carried out with EPA SWMM were presented in this paper. They made possible to estimate parameters of flow for different precipitations, to identify poor points in system and to choose methods for their improvement.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 24 ukazał się jako nr 144 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

81-91

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 24

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego