Object structure

Creator:

Sadecka, Zofia ; Mazurkiewicz, Marta

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Warunki procesu denitryfikacji na przykładzie oczyszczalni w Kostrzynie nad Odrą = Denitrification process conditions based on the sewage treatment plant in Kostrzyń nad Odrą

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 22 (2011)

Subject and Keywords:

denitryfikacja ; warunki denitryfikacji ; denitrification ; denitrification process conditions

Abstract_pl:

Procesem warunkujących usuwanie azotu ze ścieków jest proces denitryfikacji. W pracy przedstawiono dane literaturowe dotyczące przebiegu procesu denitryfikacji, a na przykładzie wyników badań prowadzonych w oczyszczalni ścieków w Kostrzynie nad Odrą przedstawiono rzeczywiste wartości ilorazu BZT5/Nog , które odbiegają od zakresu stawianemu procesowi denitryfikacji.

Abstract:

In sewage treatment plants, apart from organic pollution decomposition, it is obligatory, in accordance with law requirements, to provide high efficiency in the field of removal of nitrogen and phosphorus compounds. One of the processes conditioning the removal of nitrogen from sewage is the process of denitrification. The paper shows the major conditions which have to appear so that the denitrification process would happen in a sewage treatment plant. Based on the example of the Sewage treatment plant in Kostrzyń Nad Odrą I have presented the BZT5/Nog dependence which differs from the field posed to denitrification process. There is a probability that there is a different sewage treatment process in the plant.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 22 ukazał się jako nr 142 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

35-43

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 22

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego