Object structure

Creator:

Sadecka, Zofia ; Waś, Janusz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Usuwanie związków biogennych ze ścieków w oczyszczalniach do 15000 RLM = Biogenic compounds removal from wastewater in wastewater treatment plant less than 15,000 population equivalent

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 22 (2011)

Subject and Keywords:

małe oczyszczalnie ścieków ; azot ; fosfor ; small wastewater treatment plants ; nitrogen in recultivation ; phosphorus

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono kluczowe dla gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, zagadnienia dotyczące wytycznych Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków w kontekście małych oczyszczalni. Zwrócono uwagę na konieczność oraz możliwości wysokoefektywnego oczyszczania ścieków z usuwaniem związków azotu i fosforu w oczyszczalniach <15000 RLM.

Abstract:

The paper presents the main issues for water and sewage administration on the guidelines of the National Program of Municipal Wastewater in the context of small wastewater treatment. Attention was drawn to the necessity and possibility of nitrogen and phosphorus removal in highly efficient wastewater treatment plant in population equivalent <15 000.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 22 ukazał się jako nr 142 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

4-14

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 22

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego