Show structure

Title:

Związek zaburzeń glacitektonicznych z pradolinami na terenie Polski zachodniej = Relation between glaciotectonic deformations and ice marginal valleys in west Poland

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 19 (2010)

Creator:

Kraiński, Andrzej

Subject and Keywords:

zaburzenia glacitektoniczne ; depresja glacitektoniczna ; elewacja glacitektoniczna ; glaciotectonic deformations ; glaciotectonic depression and elevation

Abstract_pl:

W prezentowanej pracy zawarta jest analiza dotycząca związku stref zaburzeń glacitektonicznych z depresjami glacitektonicznymi. Z badań bowiem wynika (jest to reguła), że największe (najdłuższe i najszersze) strefy zaburzeń glacitektonicznych występują na południe od pradolin. ; Autor udokumentował, że pradoliny mają genezę złożoną, nie tylko jak dotychczas przyjmowano erozyjną lecz związane są również z tzw. depresjami glacitektonicznymi, z których wyrwany został grunt i przemieszczony na południe tworząc kry glacitektoniczne (w elewacjach glacitektonicznych).

Abstract:

The paper presents an analysis concerning a relation between glaciotectonic deformations and glaciotectonic depressions. The research work lead to the conclusion that (it is a rule) the fargest (the longest and the broadest) zones of glaciotectonic deformations occur in the area south of ice marginal valley. ; Author have proved that the ice marginal valleys have a complex genesis, not only erosive as it has been accepted so far, but they are also in relation with the so called glaciotectonic depressions from which the sediment was pulled out and dislocated southwards forming glaciotectonics ice gloes (in area oj glaciotectonic elevations).

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 19 ukazał się jako nr 139 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Gontaszewska-Piekarz, Agnieszka - red.

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

41-46

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 19

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego