Show structure

Title:

Budowa geologiczna rejonu Otyń-Niedoradz (krawędź pradoliny głogowsko-barudzkiej) = Geological structure of Otyń-Niedoradz region (margin of głogowsko-barudzka proglacial stream valley)

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 19 (2010)

Creator:

Kraiński, Andrzej

Subject and Keywords:

pradolina głogowsko-barudzka ; osady zastoiskowe ; głogowsko-barudzka proglacial stream valley ; marginal lake sediments

Abstract_pl:

W prezentowanej pracy opisano budowę geologiczną fragmentu pradoliny głogowsko-barudzkiej w okolicy Otynia i Niedoradza. Autor dyskutuje z modelem budowy geologicznej przedstawionym na Szczegółowej Mapie Geologicznej Polski. Wydzielone zostały poziomy mułkowe w obrębie pradoliny.

Abstract:

Paper presents geological structure of a fragment of głogowsko-barudzka proglacial stream valley in region of Otyń and Niedoradz. Authar discuss with the model of geological structure presented in Geological Map of Poland. Authar describes several levels of silts within the valley limits.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 19 ukazał się jako nr 139 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Gontaszewska-Piekarz, Agnieszka - red.

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

33-39

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 19

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego