Show structure

Title:

Właściwości odpadów na hałdach górniczych węgla kamiennego w Nowej Rudzie w aspekcie ich biologicznej rekultywacji = Properties of waste rock deposited on mine spoils of hard coal mines in Nowa Ruda with the perspective of their biological reclamation

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 18 (2010)

Creator:

Szopka, Katarzyna ; Bogda, Adam ; Karczewska, Anna ; Gałka, Bernard ; Wojtkowiak, Marta ; Pruchniewicz, Daniel

Subject and Keywords:

hałdy ; węgiel kamienny ; gleba ; rekultywacja ; mine spoils ; soils ; reclamation ; hard coal mining

Abstract_pl:

Badano właściwości nieprzepalonego materiału odpadowego na hałdzie KWK Piast w Nowej Rudzie. Materiał wykazywał zbliżone właściwości w różnych częściach hałdy. Charakteryzował się dużą szkieletowością, znacznym udziałem węgla i obojętnym lub alkalicznym odczynem. Zasolenie mieściło się w klasie 0. Zawartości Pb, Zn i Cu były niskie. Nie stwierdzono istnienia czynników niekorzystnych dla rekultywacji.

Abstract:

Examined were the properties of unburned waste rock on the mine spoil of the coal mine Piast in Nowa Ruda. Waste material was relatively ho-mogeneous in various parts of the spoil. It contained high amounts of skeleton and residual coal, and its pH was neutral or alkaline. The salinity was in the class 0, and Pb, Zn, and Cu concentrations were low. Those properties should not negatively affect the process of reclamation.

Description:

zeszyt 18 ukazał się jako nr 138 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

5-11

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 18

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego