Show structure

Title:

Zawartość metali ciężkich w glebach parków miejskich podlegających zróżnicowanym wpływom antropogenicznym = Content of heavy metals in urban park soils influenced by various anthropogenic changes

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 17 (2010)

Creator:

Baran, Stanisław ; Bielińska, Elżbieta Jolanta ; Kawecka-Radomska, Małgorzata

Subject and Keywords:

gleba ; parki miejskie ; metale ciężkie ; zanieczyszczenie środowiska ; soils ; heavy metals ; urban park ; pollution

Abstract_pl:

Celem pracy było zbadanie zawartości metali ciężkich w glebach wybranych parków usytuowanych w strefach śródmiejskich oraz na obszarach peryferyjnych miast. Zawartość analizowanych metali ciężkich (Zn, Pb, Cu, Cd) w badanych glebach wykazywała duże zróżnicowanie w zależności od intensywności presji antropogenicznej. Gleby parków usytuowanych w strefie śródmiejskiej cechowały się kilkakrotnie większą koncentracją analizowanych pierwiastków śladowych niż gleby parków z obrzeży wytypowanych miast.

Abstract:

The purpose of this scientific paper was an examination of the heavy metal content in soils of selected parks situated in city centre zones as well as in the city suburbs. The content of heavy metals (Zn, Pb, Cu, Cd) in the examined soils showed high diversity depending on the intensity of anthropogenic pressure. The soils of parks situated in the city centre zone were characterised by a several-times higher concentration of the analysed trace elements than the soils of parks in the city suburbs.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 17 ukazał się jako nr 137 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

131-137

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 17

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego