Show structure

Title:

Oznaczanie zawartości substancji ropopochodnych w wodzie i osadach dennych metodą chromatografii gazowej = Determination of total petroleum hydrocarbons in water and fluvial deposits by gas chromatography

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 16 (2009)

Creator:

Gąsiorek, Marek

Subject and Keywords:

substancje ropopochodne ; analiza wody ; chromatografia gazowa ; petroleum hydrocarbons ; water analysis ; gas chromatography

Abstract_pl:

Zaproponowano sposób oznaczania zawartości substancji ropopochodnych w wodzie i osadach dennych jako sumy zawartości węglowodorów. Analizę zawartości substancji ropopochodnych w w/w próbkach środowiskowych przeprowadzono w oparciu o technikę kapilarnej chromatografii gazowej. Próbki wody i osadów pobrano z kanału portowego Odry w Nowej Soli.

Abstract:

The method of fast determination of total petroleum hydrocarbons in water and fluvial deposits has been suggested. The above mentioned environmental samples have been analyzed by means of capillary gas chromatography method. The samples of water and sediments were taken from port channel of the Odra river in Nowa Sól.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 16 ukazał się jako nr 136 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

97-105

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 16

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego